معرفی دوره سیسکو

اولین و مهمترین مسئله در شروع آموزش، انتخاب گرایش صحیح و متناسب با شغل مورد نظر دانشجو میباشد. دانشجو باید با در نظر گرفتن شغل مورد علاقه خود، گرایش صحیح را انتخاب نموده و از پایین ترین سطح آن گرایش شروع به یادگیری نماید.

در دورهای سیسکو اولین سطح

Entry
میباشد. با مدرک CCENT شروع می شود و در ایران دوره ای با این عنوان برگزار نمی شود.
به جای آن دوره +Network به عنوان پیش نیاز مهندسی شبکه سیسکو و مایکروسافت می باشد .
Associate
در این‌سطح ، CCNA که installation و operations و troubleshooting را شامل می شود و CCDA برای طراحی( design) شروع می شود.
دیگر مدارک و گرایشهای این سطح:

CCNA Routing and Switching
CCDA
CCNA Data Center
CCNA Security
CCNA Service Provider
CCNA Service Provider Operations
CCNA Video
CCNA Voice
CCNA Wireless
👍

Professional
سطح حرفه ای، گواهینامه ای که تخصص بیشتر با مهارت های شبکه را نشان می دهد .

مدارک و گرایشها :

CCDP
CCNP
CCNP Data Center
CCNP Security
CCNP Service Provider
CCNP Service Provider Operations
CCNP Voice
CCNP Wireless
👍

Expert
Cisco Certified Inter network Expert (CCIE)
در جهان به عنوان معتبرترین گواهینامه شبکه در صنعت شناخته می شود.

مدارک و گرایشها:

CCDE
CCIE Data Center
CCIE Routing & Switching
CCIE Security
CCIE Service Provider
CCIE Service Provider Operations
CCIE Storage Networking
CCIE Voice
CCIE Wireless
👍

Architect
سطح Architect بالاترین سطح مدرک شبکه سیسکو میباشد.

تنها گرایش و مدرکی که در این سطح قرار دارد مدرک CCAr می باشد.
.